Gum Elemi

Download PDF

Det finns ett träd som har närvaro. Kanske en själ också. Det står för sig självt men står där precis som om det själv har valt just den platsen.

Gum Elemi är ett bra träd. Man kan använda barken till någon som har fått Poison Wood på sig. Antingen gnider man barken mot huden eller också kokas den och man använder avkoket till att lindra klådan. Barken är rödskimrande och trädet kallas ibland för tourist tree eftersom det har färgen av en solbränd turist.

This entry was posted in Bahamas - lite fakta och ganska mycket åsikter, Miljö och hälsa, Surviving paradise, Trädgård och grönt. Bookmark the permalink.

2 Responses to Gum Elemi

  1. Monica Pizanias says:

    Jättefint!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*